Svømmehal

 

Svømning

 

Klubbens aktive- og støttemedlemmer kan deltage i en ugentlig svømmetime i Rønne svømmehal hver mandag kl. 19-20 i vintersæsonen mod betaling . Pris : voksne 450 kr. og for 14-18 årige og studerende halv pris. I år reduktion eller refusion for Covid aflyste gange sæson 20/21 - kun for deltagere 20/21.

Der er d. 21.aug. sendt mail til aktive- og støttemedlemmer om tilmelding til svømmehold 21/22.


Medlemmer kan i enkeltstående tilfælde tage en gæst med mod betaling af et beløb, som bestyrelsen fastsætter . Pris  for voksne 20 kr pr. gang - børn 10 kr.

 

Vi har et max. deltagerantal på 25. Ved flere end 25 interesserede vil bestyrelsen prioritere således:

1. Aktive medlemmer af Nexø Kajakklub

2. Støttemedlemmer med familiær tilknytning til aktive

    medlemmer af Nexø Kajakklub

3. Øvrige støttemedlemmer af Nexø Kajakklub

 

Indbetaling til klubkontoen reg. 5340 kt. 0241523 inden 1. okt. eller MobilePay : 395008 Nexø Kajakklub.

 

Svømmesæsonen 2021/2022 starter mandag d. 4.oktober og slutter mandag d. 25. april 2022.  Alle mandage kl. 19-20 . Der er svømning hver mandag i 30 uger, hvilket svarer til antal uger i sæsonen. Ændringer i planen mailes ud til svømmeholdet.Vi opbevarer  i samarbejde med Rønne Roklub 2 kajakker, pagajer, skørter, veste, pumper og pagajflydere i hallen, så man kan træne teknik, redningsøvelser og rul i springbassinet.


Svømmeregler

Bassinet opdeles i 3 brede baner, hvor der er plads til at svømme efter hinanden og hvor hastigheden i de 3 baner er forskellig.

 

Gratis kajaktræning for aktive medlemmer

 

NKK har sammen med øens 4 kajakklubber  reserveret Rønne svømmehal 5 gange 3 timer til træning af kajakfærdigheder.

Det foregår søndage 2021/2022 kl. 15-18 d.: 

14. november

12. december

16. januar

13. februar

13. marts


Det er et tilbud til aktive roere, uanset deltagelse i svømning. 

Støttemedlemmer, der er skrevet op til kajakkursus kan deltage efter individuel aftale med instruktør.


Derudover har NKK booket hallen lø.d. 23-4-2022 kl. 15-18 til klubbens eget svællingehold.

 

Gratis rullestue for aktive medlemmer

 

NKK forventer at booke Søndermarkskolens svømmesal 3-4 gange febr.- marts 2022 og har instruktører til at undervise i rulleteknik.

Det er et tilbud til aktive roere, uanset deltagelse i svømning.

Datoer kommer når tilbuddet er arrangeret.

Af hensyn til plads og indlæring max 6 kursister