Kalender

 

                                       

                                  Februar

 

Søndag d. 5.             Kajakleg i Rønne svømmehal kl. 15-18.

 

                                  Marts

 

Torsdag d. 2.            Bestyrelsesmøde kl. 17-19

 

Søndag d. 5              Kajakleg i Rønne svømmehal kl. 15-18.

 

Torsdag d. 16.          Introaften for svællinger kl. 19-21. Der er tilmeldt

                                  7-8 deltagere.

 

Fredag d. 31.            Generalforsamling kl. 17. Efter generalforsamlin-                                      gen vil der være fællesspisning på klubbens reg-                                      ning. Claus vil tilberede et lækkert måltid.

 

                                   April


Mandag d. 3. + 17.   Svællingerne kan her aflægge svømmeprøve


Lørdag d. 22.           Redningsøvelser m.m. for svællinger kl. 15-18

 

Lørdag d. 29.           Ro teknik for svællinger i Stenbrudssøen kl. 9-15.

 

                                 Standerhejsning kl. 16

 

                                      Maj

 

Tirsdag d. 2.             Instruktion kl. 17-20.

 

Torsdag d. 4.            De faste ro aftener kl. 17-20 starter.

 

Tirsdag d. 9.             Instruktion kl. 17-20.

 

                                     Juni

 

Søndag d. 25.           Grillaften for medlemmer, støttemedlemmer og

                                   svællinger kl. 17.
Ændringer i programmet mailes ud til medlemmerne og rettes her