Vedtægter mv.

Velkommen til  Nexø KajakklubVedtægter læs her

læs her


Reglement læs her


Kørsel med Klubtrailer læs her


Udlånsliste læs her

læs her


Privatlivspolitik læs her

læs her


Fortegnelse over behandling af personoplysninger  læs her

læs her


(vedtægtsændringer under udarbejdelse til generalforsamling marts 2019 mhp tilpasning til nye bestemmelser vedr børn og unge)